Kernleden

HCC!fotovideo kernleden zijn vrijwilligers die zéér betrokken zijn met HCC!fotovideo en ondersteunende functies vervullen, echter niet verkozen zijn als HCC!fotovideo bestuurslid.