Kernleden

HCC!fotovideo kernleden zijn vrijwilligers die zéér betrokken zijn met HCC!fotovideo, met meestal véél kennis van zaken en meestal ondersteunende functies vervullen, echter niet verkozen zijn als HCC!fotovideo bestuurslid. Zie ook hier.

  • Brigitte van Berkel Kernlid, specialiteit: Adobe Photoshop, Cyberlink
    Neerkant, Noord-Brabant
  • Daan Homburg Kernlid, specialiteit: Pinnacle 22 en Magix Video 2019
    Haarlem, Noord-Holland
  • Lex Souren Kernlid, specialiteit: Adobe Photoshop, Adobe Premiere
    Apeldoorn, Gelderland