Kernleden

HCC!fotovideo kernleden zijn vrijwilligers die zéér betrokken zijn met HCC!fotovideo, met meestal véél kennis van zaken en meestal ondersteunende functies vervullen, echter niet verkozen zijn als HCC!fotovideo bestuurslid. Zie ook hier.