images/fade/Smartphoto1.jpg

ALV digitaalDe eerste digitale ALV van HCC!fotovideo is succesvol verlopen tussen 4 en 13 juni 2021.

Gezien de COVID19 maatregelen had het bestuur van HCC!fotovideo er voor gekozen om de ALV-2021 in een andere vorm te gieten waarbij toch alle leden van HCC!fotovideo de gelegenheid had hieraan mee te doen en hun mening aan te geven.

Het bestuurs zal conform het reglement van HCC binnenkort onderling de taken verdelen. Natuurlijk zal dit op deze website dan bekend gemaakt worden, samen met de na-COVID19 plannen die we hebben, uiteraard allemaal binnen de mogelijkheden van de COVID19 beperkingen.

We bedanken alle HCC!fotovideo leden die een bijdrage hebben geleverd aan deze digital ALV van harte bedanken voor de nuttige bijdrage ! 

 

Foto's van HCC events